piątek, 25 stycznia 2013

Być uczniem...

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” – tak powiedział Jezus do swoich Apostołów.
Jezus staje również na naszej drodze i nas przemienia...
Dzięki Niemu każdy będziesz mógł dawać świadectwo swojego nawrócenia.

niedziela, 23 grudnia 2012

Ten, który dla każdego z nas stał się człowiekiem...

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło". 
(Iz 9,1)Zbawiciel, przychodząc na ziemię, przynosi wszystkim ludziom swoją światłość. Chrystus - Światłość Świata - wchodzi w każdy obszar naszego życia, nie zważając na to, czy jest on pokryty grzechem, wstydem czy niedoskonałością. W szczególny sposób chce oświecić to, co dla nas trudne, bolesne i niezrozumiałe. 

Nich serca każdego z Was wypełni radość z powodu Światłości, która przychodzi do każdego z nas. 

Nich ta Światłość, którą pasterze podziwiali, spoglądając na betlejemską stajenkę, pomoże nam odważnie rozpoznać i podjąć tę drogę, która każdego z nas poprowadzi do szczęścia, którym ostatecznie jest Ten, który dla każdego z nas stał się człowiekiem.

Petrus M. 

środa, 3 października 2012

Upadli aniołowie...

Upadli aniołowie - ci, którzy przeciwstawili się Bogu i Jego Miłości.
Część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, popełniając tym samym ciężki grzech. Nie wiemy, ilu z nich upadło, ale na podstawie Pisma Św. można sądzić, że bardzo wielu. „Na imię mi Legion, bo jest nas wielu" - odpowiada zły duch Chrystusowi (Mk 5,9-10). Na podstawie tekstu Apokalipsy o smoku, który swym ogonem zmiótł trzecią część gwiazd i rzucił je na ziemię (Ap 12,3-4), niektórzy sądzą, że około jednej trzeciej aniołów przeciwstawiło się Bogu. W tym upadku szczególną rolę odegrał - Lucyfer, który w tradycji chrześcijańskiej, opartej na słowach Izajasza, uważany jest za najpotężniejszego anioła i za przywódcę zbuntowanych, i który innych pociągnął za sobą. 

Motywy buntu
O ile fakt upadku aniołów jest rzeczą pewną, potwierdzoną autorytetem Soboru Laterańskiego IV (1915), to w kwestii motywu i przedmiotu próby Kościół nigdy nie wypowiedział się oficjalnie. Jest dla nas rzeczą dziwną, że istoty obdarzone wielką inteligencją i światłem mogły tak zdecydowanie przeciwstawić się Bogu.  Szatan radykalnie i nieodwracalnie odmówił udziału w budowaniu Królestwa Bożego w świecie stworzonym. Stał się buntowniczym duchem, który chciał mieć własne królestwo, niezależne od Boga, i dlatego stał się pierwszym przeciwnikiem Boga i Jego Opatrzności.
Następstwa upadku
Świadoma i dobrowolna wzgarda okazana Bogu i Jego planowi była bardzo ciężką winą - grzechem, który spowodował utratę łaski uświęcającej i domagał się kary. Chrystus powiedział: „Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica" (Łk 10,18). To nie Bóg stworzył piekło, ale ci, którzy tam przebywają, sami są jego twórcami. Bóg tylko uszanował ich wolny wybór i pozostawił tak, jak chcieli. Potwierdzenie tego znajdujemy w katechezie Jana Pawła II z audiencji ogólnej (28.VII.1999): „Potępienia nie należy przypisywać inicjatywie Boga, gdyż w swej miłosiernej miłości może On pragnąć jedynie zbawienia istot przez siebie stworzonych. W rzeczywistości to stworzenie zamyka się na Jego miłość. Potępienie polega właśnie na ostatecznym odsunięciu się od Boga, dobrowolnie wybranym przez człowieka i utwierdzonym przez śmierć, która na zawsze przypieczętowuje ten wybór. Wyrok Boży ratyfikuje ten stan". Wypowiedź tę można także odnieść do upadłych aniołów.
A czym jest ogień  piekielny o którym często jest mowa w Biblii?
Ogień piekielny jest dla nas tajemnicą. Trudno przyjąć, by był to ogień materialny. Może należy go rozumieć jako ogień miłości zamienionej w nienawiść, która pali demony wewnętrznie. Może jest nim świadomość, że samo ich istnienie jest nieustannym darem, który nienawidzą. Własne ich istnienie, pełne Boga, pali ich straszliwym ogniem, podobnie jak woda święcona parzy niekiedy ciało człowieka opętanego.